ZorgCompetentieBank: vraag en aanbod verenigd

Welkom bij de ZorgCompetentieBank. Iedereen die wil helpen in deze uitzonderlijke tijd ten gevolge van COVID-19, kan hier zijn competenties delen. Zorgverleners die ondersteuning nodig hebben, vinden zo gericht beschikbare en passende hulp. Graag leggen we uit hoe het werkt en wat u kunt betekenen. Uw inzet is zeer waardevol!

Meld u nu aan!

Wat is de ZorgCompetentieBank?

In het belang van onze samenleving wordt momenteel veel van zorgverleners gevraagd. Extra handen zijn vaak welkom. Wij hebben daarom een slim systeem ontwikkeld dat precies die competenties koppelt aan wat op lokaal niveau gezocht wordt. Ons systeem maakt de competenties van iedereen die wil helpen snel en accuraat vindbaar. Dat is nú nodig om organisaties bij te staan met de inzet van mensen met de juiste kennis. De ZorgCompetentieBank is een kosteloos initiatief zonder commercieel belang. Uiteraard werken we volledig conform de eisen uit de AVG-wetgeving.

Voor wie?

Dit platform is bedoeld voor zorgverleners (waaronder ook gepensioneerden, studenten en niet-praktiserende zorgverleners) die hun hulp willen aanbieden aan zorgorganisaties die meer handen kunnen gebruiken in deze roerige tijd. Ook organisaties die juist op zoek zijn naar extra hulp kunnen hier kosteloos terecht.

Wat betekent dit voor u als zorgverlener?

Het opschalen van de zorgcapaciteit wordt de komende tijd een uitdaging. Deze capaciteit uitbreiden kan niet altijd met vrijwilligers buiten de zorg; er zijn mensen nodig met specifieke competenties en ervaring. Ook gepensioneerden, niet-praktiserende of vrijwillige zorgverleners en studenten zijn van grote waarde.

Hoe werkt het?

Chat direct met Vive, ons virtuele contactpersoon. Vive stelt precies de vragen die nodig zijn om alle potentie in kaart te brengen. Ze leert van ieder gesprek en wordt zo steeds beter in haar taak om fijnmaziger vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Wanneer inzet nodig is, wordt bepaald welke zorgverleners het best aan het gevraagde competentieprofiel voldoen. Vive stelt zo nodig aanvullende vragen. Uiteraard controleren wij zorgvuldig dat alleen gegevens bij echte zorgorganisaties terecht komen. De zorgorganisatie zal zelf contact met u opnemen.

Wij begrijpen dat uw situatie ook kan veranderen. Daarom is uw aanmelding niet bindend; wanneer u benaderd wordt, staat het u vrij om al dan niet uw inzet toe te zeggen. Uw bereidheid is alvast een grote steun voor alle zorgcollega’s. Laten we elkaar zoveel mogelijk ontzorgen.

Samenwerking met partners

De groep partners die dit kosteloze initiatief steunen groeit steeds verder. Zo kunnen wij nog sneller schakelen om de juiste zorgverlener bij de juiste zorgorganisatie te krijgen.