Disclaimer

Wanneer geldt deze disclaimer?

Deze disclaimer geldt wanneer u de website www.zorgcompetentiebank.nl bezoekt en al dan niet gebruik maakt van de tool “ZorgCompetentieBank”.

Over deze website

De website www.zorgcompetentiebank.nl is eigendom van OOXOO B.V. (KvK nummer 61081426) (hierna: ‘OOXOO’).

Informatie op deze website

Wij besteden veel zorg aan de juistheid en volledigheid van informatie op de website. Het kan echter voorkomen dat informatie niet (meer) juist of volledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Over de tool “ZorgCompetentieBank”

De ZorgCompetentieBank is een tool die OOXOO heeft ontwikkeld om vraag en aanbod binnen de zorg bij elkaar te brengen. Hoewel wij deze tool uiteraard met veel zorg tot stand hebben gebracht, kan het voorkomen dat er een onjuiste match wordt gemaakt tussen de aanbieder van zorgcapaciteit en zoeker van zorgcapaciteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuiste matching. Wij zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de samenwerking die tussen partijen (zoekaanbieder en zorgzoeker) wordt aangegaan. Evenmin is OOXOO aansprakelijk voor welke schade dan ook die als gevolg van of verband houdend met de samenwerking tussen partijen bij een of beide partijen mocht ontstaan. Wanneer partijen besluiten een samenwerking met elkaar aan te gaan, is dat volledig op eigen initiatief via onze bemiddeling. Bij het gebruik van de tool ZorgCompetentieBank gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens en het verstrekken van uw gegevens aan de (derde) partij waarmee u een match heeft. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor misbruik van uw gegevens door deze derde partij.

Geen advies

De informatie op de website is algemeen van aard. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u op basis van informatie op de website een beslissing neemt.

Bereikbaarheid en functioneren van de website

We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de website altijd bereikbaar is en goed functioneert. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is en/of niet goed functioneert. Lijdt u daardoor schade, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website, waaronder vormgeving, huisstijl en logo’s, zijn eigendom van OOXOO. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOXOO is het niet toegestaan de informatie op de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Nederlands recht

Op de website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen inhoud disclaimer

Wij kunnen de inhoud van deze disclaimer aanpassen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. U vindt op deze pagina altijd de meest actuele versie.